Make your own free website on Tripod.com

ALTIN SAYI


TANRISAL ORAN BAĞINTISI

a ve b (a'nın b'den büyük olması koşuluyla), p büyüklüğünün iki parçasıysa,, eşitliği elde edilir
ve p = a + b olduğuna göre , dolayısıyla bağıntıları bulunur. En küçük parçaya (b) 1
değeri verilirse, , dolayısıyle elde edilir. İkinci dereceden bu denklemin artı kare kökü
sonucunu verir; altın sayı budur.

GÜZELLİĞİN KURALI

Altın kesit oranı, İtalyan matematikçi Fibonacci'nin (XII. yy. sonu) 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,... biçiminde verdiği toplamalı dizisine yakındır; bu dizinin her terimi, kendinden önce gelen iki terimin toplamına eşittir. Art arda gelen iki terim arasındaki oran, Altın kesite yaklaşır. Mimarlık, heykelcilik ve resim alanlarında bir güzellik kuralı olarak benimsenen altın sayıya, uzunluklar, yüzeyler ve biçimler arasındaki oranlarda çok sık rastlanır. Altın sayı ya da Tanrısal oran, Keops piramiti, i Parthenon ve Milano'daki Duomo gibi büyük yapıtlarda açıkça görülür. Pytagorasçıların ve onları izleyen kuşakların uyum simgesi olan altın sayı, Mısır ve Yunan tapınaklarının, gotik üslubunda kiliselerin temel çizgilerinde gözlenir. Ayrıca Akdeniz bölgesindeki (Mısır, Yunan, Bizans) yapıtların yanı sıra, Rönesans dönemi yapıtları ile gotik üslubundaki yapıtlara özel bir ritim verir. Özellikle Eski Yunan sanatında, insan bedenindeki orantılı ölçüler, uyumlu gelişme gibi özelliklerde Tanrısal oranan uyulduğu görülür.

Bana kalırsa bu orantı düzgün her geometrik şeklin içerisinde vardır, şeklin orantılı bir biçimde parçalanması altın sayıya yaklaşık bir değere ulaşmayı sağlar.

Önceki ] Bölüm Başı ] Sonraki ]