Make your own free website on Tripod.com

BOŞİMAN SANATI


Güney Afrika'da, Rodezya'dan Kap'a kadar uzanan bölgede ortaya çıkarılan, kayalar üstüne yapılmış resim ve gravürlerin oluşturduğu türdeş bütünün, Boşimanlar tarafından yapıldığı söylenebilir.

Genellikle küçük boyutlu (30 cm dolaylarında) olan gravürlerde işlenen tek konu, hayvan görüntüleridir.

Kayaların altındaki barınakları süsleyen resimlerin coğrafi dağılımları, gravürlerininkinden farklıdır (Güney Afrika'nın hemen her yanında rastlanırlar; ama bunlarla ilgili arkeoloji çalışmaları henüz sonuçlandırılamamıştır). Çeşitli olayları anlatan, insan ve hayvan figürlerinin bir arada kullanıldığı bu resimler, doğalcı, canlı ve hareketli bir üslupta gerçekleştirilmiştir.

Boşiman sanatının tarihlendirilmesi, bütün buzul sonrası kaya resmi sanatlarınınkinden daha güç sorunlar ortaya koymaktadır; çünkü boşimanların bütün eski gelenekleri (araç gereç ve sanat) yüzyıllar boyunca değişmemiş, XX. yy'a kadar kayaları tıpkı Avrupalıların XVII. yy'da gelmelerinden önce yaptıkları gibi süslemişlerdir. Yaşadıkları yerlere ne zaman yerleştikleri bilinmediği için, duvarları süsleme işine de ne zaman başladıkları bilinmemektedir. Philip Cave'de ortaya çıkarılan örneklerin Karbon 14 yöntemiyle yapılan incelemeler sonucunda İ.Ö.1480'den kaldıkları anlaşılmıştır.

Birbirinden farklı dönemleri yensıtan değişik üsluplarda yapılmış olan resimlerde başlıca sahneler arasında şunlar sayılabilir: En eski (Bantuların yerleşmesinden önceki Altın Çağ) sayılan resimlerdeki barış sahneleri; silahları (mızrak ve kalkan) Boşiman silahlarından (lobut ve yay) farklı, büyük savaşçı topluluklarının (Bantular oldukları sanılmaktadır) istilasıyla ilgili sahneler; XVII. yy'da sömürgecilik dönemiyle ve daha sonra XIX. yy'a kadar uzanan dönemle ilgili sahneler (gemi,at,giysiler,vb.)

Önceki ] Bölüm Başı ] Sonraki ]