Make your own free website on Tripod.com

CHİCAGO OKULU


1885-1895 yılları arasında A.B.D'nde kendini kabul ettirmeye çalışan ilk çağdaş mimarlık okulu Chicago'da doğdu. Bu okulun etkinliği, gerek yenilikçi kavramlarıyla (iskeletten ayrılmış önyüzler), gerek Roche, Holabird, Danmar, Adla, Henry Hobson Richardson, özellikle de Sullivan gibi öğrencileriyle büyük etki yaratan William Le Baron Jenney'in gökdelenleri bulmasıyla vurgulanır.

Chicago okulu, yirmi yıl boyunca, geçmişten hiçbirşey almayan ve kentin iktisadi açıdan kalkınmasıyla gelişme olanağı bulan bir mimarlık anlayışını kabul ettirmek için uğraşmıştır. Başlıca yapıtları arasında parabol biçimindeki tavanıyla Auditorium building, U biçiminde bir plan üstüne kurulu Schiller building, kazık temel üstüne Buffalo Guarantee Trust building sayılabilir.

1895'te Chicago evrensel sergisinde Sullivan'ın maketlerinin geri çevrilip, geçmiş üsluplara öykünen yalancı mermer ve pavyolar yeğlenmesiyle, bu mimarlık anlayışının A.B.D'deki gelişmesi sona ermiş, ama Avrupa ülkelerinde Chicago okulunun ilkeleri benimsenerek geliştirilmiş, Avrupa öncü sanatı özellikle Almanya, Avustralya ve Hollanda'da Sullivan'ın son öğrencisi Frank Llyd Wright'in yapıtlarından etkilenmiştir.

Önceki ] Bölüm Başı ] Sonraki ]