Make your own free website on Tripod.com

EL LISSITSKI


1890, Smolenks - 1941, Moskova.

Rus mimar, heykeltraş ve grafik tasarımcı. Sanatın açık seçik olması gerektiğini savundu, süprematizm ve yapımcılık akımlarını benimsemiştir. 1909-1914 yılları arasında Dormistadt'ta mimarlık eğitimi gördüğü sırada Avrupa'yı dolaşmış, I. Dünya Savaşının başlamasıyla Rusya'ya dönerek mimarlık diplomasını Riga Teknik Üniversitesi'nden almıştır. Önceleri Moskova'da mimarlık yapmış, sonra resme yönelmiştir. 1920'nin Konsrüktivist düşüncelerini Almanya'da ilk tanıtan kişinin o olduğu söylenebilir. İlerici sanatçıların 1922'deki Dusseldorf Kongresi'nde Avrupa'nın her yanından gelen sanatsal devrimcilerle tanışmıştır. Berlin'de Mies van der Rohe ile Paris'te De van Doesburg ile çalışmış ve pek çok yerde "Proun" sergisi açmıştır, (iki boyutlu resimden üç boyutlu mekan düzenlemesine geçiş aşaması olan proun=Procky Ustanovleniya Nogovo / yeniyi oluşturmak için projeler). Bu dizide tümüyle soyut ve mimari bir özellik taşıyan temel geometrik biçimleri kullanmıştır. 1923'te Berlin'de açacağı bir sergi için "Proun Odası" adını verdiği yukarıdan aydınlatılan küçük bir oda tasarlamış, bu oda da resimlerinde olduğu gibi yine geometrik biçimlere yer vermiştir. Bütün bu rastlantıların getirdiği zenginleşme ile 1928'de Moskova'ya dönerken amacı; zaten etkin bir muhalefete karşı, kendi tanımladığı şekli ile bir "yeniden yapım" getirmek olmuştur.


Projeleri:

Mark Stam'la birlikte Moskova için yatay gökdelen projesi, 1914-1924  
Sanat Müzesi için soyut galeri düzenlemesi, Hannover, 1926-1928  
Sovyet Pavyonu, New York Dünya Sergisi, 1938  

Yazılar ve Kitaplar

ARP'la birlikte Die Kunstismen (sanatta izlenimler), 1914-1924
Chagall'la birlikte Yahudi kitaplarının resimlenmesi, 1917
Üç dilde yayımlanan Vesch
Gegestand
Object dergisinde, yazar İlya Ehrenburg'la çeşitli yazılar, 1922-23
Rusya Sovyetler Birliği'nde Mimarlığın Yeniden Kuruluşu, 1930

Alman Sanatı

Önceki ] Bölüm Başı ] Sonraki ]