Make your own free website on Tripod.com

FLAMAN SANATI


Günümüzde Belçika sınırları içinde kalan topraklar üstünde gelişen ve yüzyıllar boyunca varlığını sürdüren sanat.

EL SANATLARI VE KENTÇİLİK

Özgün bir el sanatları ve kentçilik anlayışı, XII. yy'ın başlarında büyük dinsel yapıların gerçekleştirilmesini sağladı: Brüksel'deki Saint Michel, Mechelen'deki Aziz Rombaut, Ansvers'deki Notre-Damme kiliseleri. Bu arada çok sayıda din dışı yapı da gerçekleştirildi: İeper (Ypres) ve Gand halleri; Brugge gözetme kulesi; Brüksel ve Leuven'deki (Louvain) alanlar ve belediye konakları; vb. Süslemeciler, heykelciler, fil dişi işleme sanatçıları, dövme bakır ustaları dğmakta olan flaman sanatının ilk baş yapıtlarını oluşturdular: Claus Sluter'in Musa'nın Kuyusu; Notger'in Kilise Dua Kitabı; Godefroi de Huy'ün oymalı mineleri; vb.

RÖNESANS

Bruegel yaşadığı dönemin sorunlarını evrensel terimlerle ortaya attı (doğayla ilgili deneyimine, gelişmekte olan bir insanlıkla ilgili düşüncelerine, Marsilio Ficino ve Leonardo da Vinci gibi hümanistlerin görüşlerinde de rastlanır). Mercator, Anvers'de ilk hidrografya haritasını gerçekleştirdi (1569) Rönesans'la birlikte, Flandre'daki büyük ticaret kentlerinde kapitalist gelişme de başladı. Simgesel bir evreni gösteren Mistik Kuzu 'dan başlayarak uzamın ölçüsü gökyüzü, zamanınkiyse sonsuzlukken, Jan de Beer, Jan Mabuse ve Quentin Matsys gibi sanatçılar, insan için insan, doğa için insan ve yaşam için sanatın yararı düşüncesini yinelediler (doğanın sahip olduğu çizgisini de bozan insandır). XVI.yy'ın ikinci yarısında Rubens, Van Dyck ve Jordaens gibi hümanistlar yetişti.

ÖZENTİCİLİK VE BAROK

Rönesans ve hümanizmden sonra Reform ve Karşı-Reformla ilgili dinsel bunalımlar birbirini izledi ve bunlar özentici ve barok bir akımda yansıdı; Bernard Van Orley, Joachim Patinir gibi sanatçılar bu doğrultuda yapıtlar ortaya koydular. Günlük yaşamdan sahnelere yer veren ve taklit edilemeyen bir peyzaj ustası olan Kadife Bruegel, renk tonlarındaki zenginlikle, anlatımcı yazımı zenginleştirdi; Pourbus'sa ,Michelangelo'nun etkisiyle , son derece ilgi çekici portreler yaptı. Bu arada İtalyan sanatının büyüsüne kapılan sanatçılar, kişiliklerini korumakla birlikte, taklitçiliğe yöneldiler: Mimar Broeck; Mone (Halle mihrap arkalığı) heykelci Floris;vb.

XVII.yy'da barok sanat Tiziano, Carravaggio, Michelangelo gibi italyan ressamların ağır etkisiyle, Flaman sanatına kendini kabul ettirdi: Rubens'in yapıtlarıysa, bütün bir yüzyıla damgasını vurdu ve Anvers kentindeki Flaman okulunun üstünlüğünü, Bileşik eyaletler'in sınırları dışına taşıdı. kiliseler, büyük sanatçıların elinden çıkan lambirlerle, mimberlerle, dua kürsüleriyle, çeşitli heykellerle, vb., görkemli biçimde süslendi. Öte yandan Coeberger, Huyssens, Francart gibi Cizvit mimarlar Namur, Leuven Brugge'de çeşitli barok kiliseler yaptılar.

Önceki ] Bölüm Başı ] Sonraki ]