Make your own free website on Tripod.com

HİTİT SANATI


Hitit sanatı ürünlerinin tümünde, temel öğelerin Sümer sanatından kaynaklandığı sanılır.

Bu kültür birikimine bir yandan, yerli halkın yarattığı Hatti uygarlığına , yeni gelenlerin Hint-Avrupa katkısı; Öte yandan da Mezopotamya ve Mısır'dan kaynaklanan dış etkiler eklenmiştir.

Eski başkent olan Hattuşaş ve Alacahöyük kalıntıları, yetkin bir biçimde Hitit mimarisinin özelliklerini yansıtır. Tepe üstüne kurulmuş, tahkimli bir kale duvarı ve iki kaleyle korunmuş olan Hattuşaş, hem bir savunma kaygısını yansıtır, hem de sarayında yaşayan kralların otoritesini vurgular. Kentin anıtsal kapıları, yapı sanatının en etkin örneklerini oluşturur. Bunlar bazen aslanların cepheden görüntülerini veren söve pervazları, bazen de Hitit heykel sanatının en ünlü "kral" kabartmasıyla donatılmışlardır. Yazılıkaya'da, çok zengin görünümlü bir açık hava tapınağı vardır. Alacahöyük siti de sfenks ve aslanlarla donatılmış kapıları, tahkimli kale duvarlarıyla Hattuşaş kalıntılarını andırır.

Alçak kabartmaların çok büyük boyutlu olmalarına karşılık damgalar ve silindir mühürlerle belirginleşen gliptik sanatı, küçük boyutlu bir oymacılığın geliştiğini gösterir. Sözgelimi, Aydın'da bulunmuş silindir mühürlerin boyu 4.5 cm'dir

İki ya da üç kulplu testiler, su küpleri ve vazolarda yer alana Hitit seramik süslemeciliğinde, motifler değişik kalınlıklarda çizgilerin kullanımıyla farklılaşır.

Metal işlemeciliği örneklerinden kuş, boğa ve geyik figürleri (tunçtan yapılmış gövdelerine kimi kez küçük gümüşten halkalar kakılmıştır) Alacahöyük'teki prens mezarlarında bulunmuştur.

Önceki ] Bölüm Başı ] Sonraki ]