Make your own free website on Tripod.com

MIMARLIK VE SANAT TARIHI


ünlü mimarlar

BERNINI, GIOVANNI LORENZO

italyan mimar, heykeltraş ve ressam (Napoli, 1598-Roma, 1680)

Heykelcilik alanında ilk temel bilgileri heykel sanatçısı babasından alan Bernini, çok geçmeden barok anlatımcı bir sanata yöneldi: Scipione Borghese'nin villası için yaptığı ilk heykeller. Zorlamasız doğal bir dehanın yapıtları olan heykellerinde (Amaltei Keçisi'nden Apollon ve Daphne grubuna kadar) ve bütün yapıtlarında kendine özgü tutumturaklı üslubunun damgasını vurdu; barok sanatının örnek yapıtlarını ortaya koyarak Yeni Klasizim'in doğmasına kadar, XVII. ve XVIII.yy. Avrupa heykel sanatını büyük ölçüde etkiledi. Barok üslubunda mezar anıtlarını (söz gelimi Papa Alexander VII'nin mezarı) ilk yapan sanatçı oldu; dekoratif çeşmeleri yeniledi (Borghese villasında ve Navona alanında): Dinsel konulu heykellerde abartılı bir anlatımcılığı denedi (Azize Teresa'nın vecdi). Cizvit kiliselerine seyircide hayranlık ve coşku uyandıran kutsal figürler yaptı.

Bernini mimarlık alanında geleneksel denge ve birlik ilkelerinden ayrılmamış, kurallarını Eskiçağ ve Rönesans ustalarında bulduğu klasik anlayışa saygı duymuştur. Bu alandaki başlıca yapıtları arasında Barberini, Chigi ve Odescalchi sarayları ve San Andrea al Quirinale kilisesi sayılabilir.

Kyn.2

Barok sanatın özgün sanatçılarından Bernini, ilk derslerini babası Floransalı heykeltraş Pietro Bernini'den aldı. 1665'te Paris'e yaptığı yolculuk duşında, ömrü boyunca Roma'da çalıştı.

Genç yaşta ilk heykellerini (David, Apollon ve Daphne, vb.) yapıp daha sonra Roma kentinin alanlarını olağanüstü güzellikte çeşmelerle süsledi. Novano alanındaki Quattro Fiumi (1648-1651); Barbeni alanındaki Tritone'lerin heykelleri; vb. Barok sanatın hareket, ışık, enerji, doğaüstü beğenisi, değişim, dekor gibi bütün niteleyici öğelerini, bu yapıtların yanı sıra dinsel konulu heykellerinde de uyguladı: Azize Teresa'nın Vecdi; Papa Alexander VII'nin mezarı, vb.

Heykellerinin yanı sıra, mimarlık ve süsleme alanındada dehasını ortaya koyan Bernini, San Piyetro bazilikasının çalışmalarını tamamlamakla görevlendirildikten (1623) sonra, yarım yüzyıl süreyle orada çalıştı ve özellikle bazilikanın ünlü "tavanlık"ını gerçekleştirdi.

Bernini'nin başyapıtı kuşkusuz Roma'daki San Pietro alanıdır; üstünde heykelleriyle oval biçimli sütunları olan ve bazilika üstündeki boşluğu çeviren bu revak, bazilikanın devamıdır ve onu bütünler. Bazilikayı papaların sarayına bağlamak için, Bernini, bir boşluğu tünel biçiminde anıtsal bir merdiven çizmiş (Scala Regia), bu merdivende boşluk ve ışıkla şaşırtıcı bir biçimde oynamıştır.

Bkz. Klasik Sanat