Make your own free website on Tripod.com

MIMARLIK VE SANAT TARIHI


ünlü mimarlar

Puget

Fransız heykelcisi, ressamı ve mimarı (Marsilya, 1620-Marsilya, 1694). Bir taş yontucusunun oğlu olan Pierre Puget, önce bir kadurga yapımcısının yanına çırak olarak girdi; bu arada desen ve heykel konularına olan yatkınlığını ortaya koydu. Eksiklerini gidermek amacıyla İtalya'ya giderek Floransa'da Beretti'nin yanında kaldı, daha sonra Roma'da Pietro da Cortona'dan resim sanatını öğrendi. Fransa'ya döndükten sonra (1643) Toulon tersanelerinde gemi dekoratörü ve heykelcisi olarak çalışmaya başladı.

1656'da Toulon belediye sarayının alçak kabartmalarını ve karyatitlerini (heykel sütun) gerçekleştirdi. Ünü giderek artıyordu, 1659'da Paris'e çağrıldı. Fouguet, kendisinden Vaux-le Vicomte'ta bulunan şatosunu güzelleştirme çalışmalarına katılmasını istedi . 1661'de mermer almak amacıyla Cenova'ya gittiği sırada, Fouquet'nin gözden düşmesi, heykelcinin bu kentte kalarak, bazı ünlü mermer heykellerini yapmasına yol açtı. Bu yapıtlar arasında Galya Herkülü (1661), Santa Maria di Carignano Kilisesi'nde bulunan Aziz Sebastianus heykeli, Berlin'de bulunan Bakire'nin Göğe Yükselmesi alçak kabartması sayılabilir. 1668'de Fransa'ya dönen sanatçıya Colbert tarafından Toulon gemi heykelciliği atölyelerinin yönetimi verildi; bu görevi 1679'da sona erdi. Bundan böyle Puget kendini tamamen heykel sanatına verdi: Crotona Milosu (1682) adlı yapıtını tamamladı; Perseus ve Andromede (1684), İskender ve Diogenes (alçak kabartma, 1687-1692), Milano'da Veba'nın Sona Ermesi İçin Dua Eden Aziz Carlo Borromeo (1694) gibi yapıtları gerçekleştirdi. 1687'de yapmayı düşündüğü Louis XIV'ün atlı heykeli projesiyse gerçekleşemedi.

TAKLİT EDİLEMEYEN BİR SANATÇI

Puget'nin hemen hemen bütün yapıtları Cenova'da Güney Fransa'da ve Louvre Müzesi'nde yer alır. Ressam olarak özellikle dinsel konulu yapıtlar vermiştir: Ziyaret ve Tebşir; Clovis'in Vaftizi; vb, Sanatçı ayrıca kendi portresini de yapmıştır. İtalyan barok resminin etkisinde kalan bu tuvaller bir ressamdan çok, özellikle kumaşları işleyiş biçimi ve nüler açısından büyük bir heykel ustasının elinden çıkmış gibidir. Toulon tersanesinde yapmış olduğu ve kendisini üne kavuşturan gemilerin kıç süslemeleri ancak desenleri aracılığıyla öğrenilebilmiştir.

Mimar olarak da etkinlik gösteren Puget, eski Toulon belediye sarayının cümle kapısını, Marsilya'da balık halini, kendi oturduğu evi, vb. gerçekleştirmiştir.

Olağanüstü yeteneklerinin bilincinde olana sanatçının son derece yetkin bir tekniği vardı. Büyüklük ve güç duygusu olduğu kadar gerçek beğenisi de bulunan sanatçının, sürdürdüğü, Michelangelo geleneğine daha da canlılık veren ayrıntı gerçekçiliğini de katmıştır.