Make your own free website on Tripod.com

MIMARLIK VE SANAT TARIHI


ünlü mimarlar

Theo Van DOESBURG

Hollandalı ressam, mimar ve sana eleştirmenidir. De Stijl grubunun kurucularından olan Doesburg, 1920'lerin ortalarında geliştirdiği Ögecilikle'de tanınır. Asıl adı Christian emil Marie Küppe'dir Zaman zaman da I.K Bonset ve aldo Camini adlarını kullanmıştır. önceleri tiyatro ve edebiyatla ilgilenmiş, tiyatro oyunları ve şiirler yazmıştır. 1908'de ilk resim sergisini açmıştır. 1912'de çeşitli dergi ve gazetelerde Asya sanatı, Kübizm ve Gelecekçilik üzerine yazılar yazmaya başlamıştır. 1912'den sonra Kandinsky kaynaklı bir soyut anlatımcılığa, 1915'te Mondrian'la tanıştıktan sonra soyut sanat'a yönelmiştir. 19172de gerçekleştirdiği İnek'te imge aşamalı bir biçimde soyutlanarak birbiriyle ilişkili yada bağımsız kare ve dikdörtgenlere dönüştürülmüştür. 1917'de mondrian, Bart van der Leck, huszar, Vantongerloo ve Antony Ko2la birlikte, Mondrian'ın 1914'ten sonra geliştirmeye başladığı Yeni-Plastizm akımını savunan De Stijl dergisini çıkarmaya başlamıştır. 1916'da Oud ve Jan Wils'le birlikte De Sphinks adlı grubu kurmuştur. 1922-24 arasında Wiemar'daki Bauhaus okulunda aralıklarla ders vermiştir.

Yapıtları:
Güzel sanatların temel kavramları, 1919
Bauhaus kitapçığı (Güzel sanatların temel kavramları kitabının yeniden ele alınmış hali) 1924
Ögecilik bildirgesi, De Stijl dergisi, 1926
Kent tasarımı çalışmaları (Cornelis van Eesteren'le)
Sanat'ta yeni akımlar, 1917
Yeni sanat üzerine üç konuşma, 1919
Klasik Barok, Modern, 1920
Yaşayan Mimarlık, 1925