Make your own free website on Tripod.com

İSKİT SANATI


Başlangıçta, hayvan, cin ya da süs motiflerinin önem taşıdığı bozkır sanatı kapsamına giriyordu. Zamanla Yunan ve doğu etkisinden ilgi çekici bir karışım ortaya çıktı. İskitlerin çok başarılı oldukları hayvan biçimlerini işleyen sanat dalı, hem bozkırdan (Ural) hem de doğudan (Urartu) etkilendi. Daha sonra, Yunan klasizmi ve doğunun katılığı, biçimlerin yetkinleşmesini sağlayarak bazı klasik olmayan motiflere (geyik, av hayvanı), Yunan atları ve İran'a özgü canavar figürlerinin yanı sıra çok büyük gerçekçi bir plastik görünüm (Çertomlik vazosu) kazandırdı.

Arkeoloji kazılarıyla henüz tam olarak gün ışığına çıkarılamamış olan İskit uygarlığının zenginliğinden , Batı dünyası uzun süre habersiz kalmıştır. Göçebe bir halk olan İskitler, yerleşik duruma geçip kentleşerek çok çeşitli etkilere açık kalmışlar ama kimliklerini korumayı bilmişlerdir.

Önceki ] Bölüm Başı ] Sonraki ]