Make your own free website on Tripod.com

MASONLUK


Masonluğun kökeniyle ilgili değişik görüşler vardır. Kimileri masonluk düşüncesinde geometriye önem vererek, kökeniyle Eski Mısır ve Eski Yunan'a dayandığını ileri sürer, kimileriyse Ortaçağ'da kurulmuş duvarcı loncalarına dayandığını belirtir.

Günümüzde sözü edilen masonluk spekülatif (düşünsel) masonluk'tur; Ortaçağ'da bir meslek kuruluşu olarak, loncalar halinde beliren masonluk ise yapı işinin çeşitli kollarına bağlı olanları barındıran ve üyelerine bazı ayrıcalıklar tanıyan operatif masonluk 'tur. Operatif masonlar istedikleri yerde istedikleri gibi çalışma hakkına sahiptirler. Bu nedenle kendilerine özgür masonlar adı verilmiştir. Giderek yapı mesleğinden olmayanların da mason loncalarına kabul edilmesi, modern masonluğun, bu tarihi gelişmeye uygun olarak, özgür ve kabul edilmiş masonlar biçiminde belirtilmesine neden oldu. Günümüzde masonluğun, (spekülatif masonluk) operatif masonluğun ardından, kabul edilmişler'in çoğalmasıyla düşünsel özelliğin ağırlık kazanması sonucu ortaya çıktığını belirtenlerin yanı sıra, spekülatif masonluk'un İ.Ö.3500-3000 yıllarına dayandığını ileri sürenler de vardır (Menfis'te bulunan tapınaktaki hieroglif yazılarda ve taş kabartmalarda masonluğa ilişkin gelenek, simge ve çalışma yöntemleri üstüne kanıtlar bulunduğu ileri sürülür).

Öte yandan, bazı kaynaklar, günümüzdeki masonluğun, örgütlenme ve ilkeler açısından kral Süleyman dönemine bağlandığını ileri sürerler. İ.Ö.970-931 tarihlerinde egemenlik süren kral Süleyman, Surlu mimar Hiram'ın kurduğu düzen ve iş örgütlenmesi, günümüzdeki spekülatif masonluğun benimsediği aşama sırası ve bazı ahlak ilkelerinin oluşmasında yol gösterici oldu. Modern masonlukta uygulanan ilkelerin ve insanseverlik ilkeleri üstüne oturtulan çalışmaların yanı sıra , üyelerin loca denen yerlerdeKi toplantılara katılırken uyguladıkları düzende Hiram'ın kurduğu çırak, kalfa, üstat derecelerine bağlı kalmıştır.

Hristiyanlığın avrupa'da yayılmaya başlaması ve devletlerin resmi dini durumuna gelmesiyle, kilise ve katedral inşaatları da başlamış oldu; böylece Menfis tapınağının yazıtlarındaki masonlukla ilgili simgeler de ön plana çıktı.

Önceki ] Bölüm Başı ] Sonraki ]