Make your own free website on Tripod.com

KİTAP


Osmanlı-Türk Sivil Mimarisinde Pencere Açıklıklarının Gelişimi (2. Baskı)

Nihal Yöney Uluengin

19.5x27.5 cm, 224 sayfa, 300'e yakın fotoğraf ve çizim.

Yapıların şekillenmesinde işlev estetik açısından önemli bir rol oynayan pencerelerin Türk-İslam geleneğindeki gelişimi çeşitli yönleriyle ele alınıyor.

Fuar Stand Tasarımı

Yem Yayın

19,5x27.5 cm, 208 sayfa, Türkçe / İngilizce

Stand tasarımının 2000'li yıllarda geldiği düzeyi belgeleyen ve Türkiye'de bugüne kadar bir benzeri yayımlanmamış olan kitapta, 31 tasarımcının, otomotiv sektöründen, kuyumculuğa, tekstilden, yapı sektörüne kadar uzanan bir çeşitlilikteki tasarımlarını bulacaksınız. Her stand, yerleşim planı, üç boyutlu modellemeler ve fotoğraflar eşiliğinde tanıtılıyor.

Mimarlık Kavramları

Doğan Kuban

16x23.5 cm, 108 sayfa, 54 siyah-beyaz fotoğraf ve çizim

Mimari yapım sürecinde etkili olan tüm belirleyici ve değişken faktörler kuramsal bir örgü içinde ele alınıyor.

Konutlar (3. baskı)

24x22 cm, 146 sayfa, 250'den fazla renkli fotoğraf ve çizim

Yapı Dergisi'nde yayımlanmış olan proje ve uygulamalar dergi sayfalarından çıkıp "YAPI'dan Seçmeler" adlı dizide biraraya getirildi. Dizinin ilk kitabı olan Konutlar, 12 villa, 7 toplukonut projesi ve 5 yenileme çalışması içeriyor.

Konutlar 2

24x22 cm, 141 sayfa, 200 fotoğraf ve çizim

Konutlar 2, dizinin ilk kitabı Konutlar'ın devamı niteliğinde olup, ilkinde olduğu gibi yine konut proje ve uygulamalarından oluşuyor. Ancak Kitabın birinci kitaptan farkı yerli projelerin yanısıra yurtdışından örneklere de yer verilmesi. "Villalar; toplukonut ve siteler" böümlerinden oluşan kitapta 19 proje yeralıyor.

Turizm Yapıları

24x22 cm, 166 sayfa 

200'den fazla renkli fotoğraf ve çizim

"Tatil ve Turizm Tesisleri"  "Kent Otelleri" ve "Ulaşım Tesisleri" başlıkları altında 21 proje ve bir değerlendirme yazısından oluşan  kitap, Türkiye'nin turizm alanındaki mimarlık düzeyini de yansıtıyor.

Mimarlık, Form ve Geometri

Esen Onat

26.5x19.5 cm, 92 sayfa, Türkçe / İngilizce, 350 fotoğraf ve çizim

Mimarlık ürünlerini mekanik, tinsel ve simgesel işlevleri ile birlikte ele alan kitap, aynı zamanda geometri ve formların işlevini, konumunu; insan, çevre ve yaşamla ilişkileri ile mimarlık için taşıdığı önemi de araştırarak konuya farklı bir bakış açısı getiriyor.

Archiprix-Türkiye 2001 (Yarışma projeleri)

24x30cm, 72 sayfa:    100'e yakın renkli proje tanıtım paftası, fotoğraf ve çizim.

Her yıl mimarlık fakültelerinin son sınıf öğrencileri bitirme ödevlerinin değerlendirilmesine yönelik olarak düzenlenen Archiprix-Türkiye yarışmasının sonuçları bir kitapta derlendi.

Mimari Akımlar 1-2

24x22 cm, 142/148 sayfa, 181/250 fotoğraf ve çizim.

YEM Yayın, YAPI Dergisi'nde yayımlanmış olan Modern öncesi, Modern ve Modern sonrası akımlara ilişkin yazılar ek görsel malzeme ile destekleyerek oluşturduğu Mimari Akımlar 1 ve 2 ile mimarlık literatürümüze eşsiz birer kaynak sunmuşur.

Fransa'da Kentsel Sit Alanlarının Korunması (Malraux Yasası)

İsmet Okyay

19.5x27.5 cm, 136 sayfa

Yazar, Fransa'nın kentsel koruma alanlarındaki uygulamalarını değerlendirerek Türkiye'deki ilgililere aktarıyor. Bu uygulamalardan Türkiye'deki korumacılık yaklaşımı için dersler çıkarılmasını amaçlıyor.

Temeller, Duvarlar, Döşemeler

Lemi Yücesoy

16x23.5 cm, 100 sayfa

100'e yakın çizim

Gerek öğrenciler, gerekse konu ile ilgili kişiler için aydınlatıcı teknik açıklamaları ve çizimleri ile bir başvuru kitabı.

Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyılı (Uluslar üstü bir miras)

Kongre bildirileri

19.5x25 cm, 408/487 sayfa

500'e yakın fotoğraf ve çizim (Türkçe/İngilizce ayrı basım)

25-27 Kasım 1999 tarihinde İTÜ Taşkışla Kampüsü'nde gerçekleştirilen Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyılı "Uluslarüstü Bir Miras" konulu kongrede sunulan bildiriler aynı adlı kitapta derlendi.

 

Dekora 2001 (Ev, büro, mobilya, dekorasyon kataloğu) 2. Sayı

19.5x27.5 cm,

(İki yılda bir yayımlanır)

Dekorasyon ve iç mimarlıkla ilgili ürün ve hizmetlerin tanıtıldığı kataloğun bu ikinci sayısında 104 ana başlık altında 1500'e yakın ürün tanıtımı bulunuyor.

Yağma Var!

Doğan Hasol

14.5x20.5 cm, 224 sayfa

Doğan Hasol'un Yağma Var çığlığı ile derlediği yazıları yaklaşık otuz yıllık bir bilanço. Bu bilançonun özeti "talan ve yağma". İmar afları, plansız İstanbul, tarihi ve doğayı katleden yapılar, projesiz inşaatlar...

Güncelliğini bugüne değin yitirmeyen yazılarında Hasol, Türkiye'nin idari, sosyal ve politik yapısına ilişkin ipuçları, gözlem, yorum ve öneriler sunuyor.