Make your own free website on Tripod.com

Referanslar:


-Mimarlık Tarihi Ders Notları (Modern ve Sonrası)
Karadeniz Tek. Ün.Mim.Böl. Trabzon 2000
Prof Dr. Şengül ÖYMEN

-Arş. Gör. AYŞEN CİRAVOĞLU
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi,

-TC Kültür Bakanlığı


Dekorasyon dergileri
JA dergileri
Tasarım dergileri
Yapı dergileri
Mimarlık-dekorasyon dergiler
Domus dergileri

Ana biritanica ansiklopedisi
Bauhaus
Dünya Sanat tarihi
Eczacı başı sanat ansiklopedisi
Dünya Sanat tarihi
Meydan larousse ansiklopedisi
Mimarlık tarihi ders notları
Mimari akımlar
Sanat ansiklopedisi
World of art
Gelişim Hachette ansiklopedisi
Bilim Teknik dergileri (Tübitak)