Make your own free website on Tripod.com

NARA SANATI


Japonya'da Honşu adasındaki Nara kentinde gelişen sanat.

710'dan 794'e kadar Japonya'nın ilk sabit başkenti olan Nara'da genel olarak mimari çerçevesi içinde, özellikle de çok sayıda zanaatçı, heykelci, ressam ve hattatın toplanmış olduğu saray atölyelerinde, Çinli Tang Sülalesi dönemi sanatının temel özelliklerinin izlerini taşıyan bir sanat gelişti.

MİMARLIK

Çin etkisine çok açık olan Asuka dönemini (522-645), bunun bir uzantısı olan ve Nara döneminin ilk bölümü sayılan Hakuho dönemi (645-710) izledi. Bu tarihlerde yapılmış olan beşyüz kadar dinsel yapının en ilgi çekicisi, 682'de inşaa edilip 713'e doğru Nara'ya taşınan Yakuşici Tapınağı'nın (Nara yakınlarındaki "Şifa Budhası Tapınağı") üç katlı ve çift çatılı pagodasıdır.

Budhacılık ve Konfiçyusçuluğun aynı anda gelişmesi, sıkı sıkıya saray yaşamına bağlı olan aydın din adamlarının ülkenin yönetiminde etkin bir rol oynamasına olanak sağladı. Çinli keşiş Gancin'in öğütleri üstüne imparator Şomu (724-748), "Büyük Doğu Manastırı"nın yapılması için emir verdi ve evrensel Budha'ya ayrılmış olan bu manastır (Todaici), Budha'nın anıtsal bir heykel biçimindeki gösterimini korumak amacıyla yapıldı.

Manastırın kondo'sunun (altın köşk) içine Budha Roşana'nın altın kaplamalı tunçtan dev heykeli yerleştirildi. Birçok kez zarar görmüş olan bu heykelde, evrensel efendi, taç yaprakları resimlerle süslü bir lotus çiçeği üstüne oturmuş olarak canlandırılmıştır.

XVIII. yy'da gerçekleştirilen onarım çalışmaları göz önüne bulundurulursa, yalnız Budha'nın üstündeki giysinin kıvrımlarından ve kıvrık olan bacaklarının orantılarından, Nara dönemi üslubunun hayranlık verici izlerini görmek olasıdır. Todaici kondo'su Nara döneminden bu yana bozulmadan korunmuş tek kutsal yerdir.

HEYKELCİLİK

Nara dönemi heykelcileri çeşitli tapınakları tunçtan heykellerle süslemeye özen gösterdiler; bütün bu ürünler, oranlardaki uygunluk ve yüzlerdeki gerçekçiliğiyle VII. yy. Çin sanatına özgü izleri yansıtırlar. Ünlü tunçtan Yakuşici üçlemesi Budha Yakuşi'nin (İyileştiren Budha) büyük figürü ile solunda yeralan Nikko-Bosatsu (güneş ışığı Bodhisattva'sı) ve sağında Gakko-Bosatsu'dan (ay şığı Bodhisattva'sı) oluşur.

Kilden yapılmış çok renkli heykeller arasındaysa, Nara Todai'cisindeki Nikko-Bosatsu oldukça ilgi çekicidir. Nara dönemi sonunda, 710'da 794'e kadar uzanan ve çoğunlukla Tempyo dönemi olarak nitelenen bir dönemde Japon sanatı, yeni ve çok dikkate değer heykellerle zenginleşti. Özellikle kuru laka tekniğinin kullanıldığı din dışı konularda, Çin-Hint etkisinden kurtulan heykel sanatı, aynı teknikle yapılan dinsel yapıtlarda Asya kıtasına özgü örneklerden uzaklaşamadı. İmparator Şomo'nun ölümünden sonra 756'da İmparatoriçe kocasının yaklaşık onbin parçalık büyük hazinesini Todaici Manastırı'na bağışladı. Günümüzde bu hazinenin bir bölümü imparatorluğa ait eşyaların bir arada bulunduğu bir depoda, bir bölümü de Nara ulusal müzesinde saklanmaktadır.

Önceki ] Bölüm Başı ] Sonraki ]