Make your own free website on Tripod.com

PİCTLERDE SANAT


Hristiyan, Galya-Roma ve İrlanda etkilerine açık Pictlerin sanatı özellikle üç alanda gelişmişti: silahlar, mücevherler ve özellikle dinsel eşyalar. Demircilerin kullandığı teknik, belli bir bükülgenliğe sahip bir ana gövdeyle sonradan eklenmiş, son derece kesici bir yüzü olan kılıçların yapımına olanak veriyordu. Kılıcın kabzası ve ağzı taşlarla süslenip işleniyordu. Çoğunlukla soyut ya da son derece karmaşık motifler arasında simgesel işaretler vardı.

Mücevherler alabildiğine çeşitlilik gösteriyordu: Eş merkezli halkalardan yapılmış ya da kartal, yaşam ağacı biçiminde olan, simgesel biçimli tokalar (giysileri tutturmaya yarayan agraflar); üstünde sahibinin adının baş harfleri bulunan gümüş yüzükler; iğneler; taş kakmalı bilezikler; kolyeler; kemer tokaları. Mücevherler, tıpkı dinsel eşyalar (kupalar, vazolar. vb.) gibi, renk açısından büyük bir çeşitlilik gösterir.

Böylece, V. yy'dan başlayarak Karadeniz kıyılarındaki Yunan-Sarmat motiflerinden etkilenen bir sanat gelişmişti.

Önceki ] Bölüm Başı ] Sonraki ]