Make your own free website on Tripod.com

POMPEİ'DE SANAT


Popei villalarında bir duvar resmi gelişti, çeşitli üsluplar oluştu. Bu üslupların ilki, mermer kaplama taklitlerden, boyalı yalancımermer kaplamalardan ve zeminde, renkli bir mozaikten hareket ederek (Casa del Fauno) duvarların dekoratif değerlerini ortaya çıkardı. Yunan sanatından esinlenen ve çoğunlukla mimari bir çerçeve içinde (Villa dei Misteri'deki büyük fresk) ele alınan, İ.Ö. 90-70'e doğrugerçekleştirilmiş büyük kompozisyonlar, ikinci üslubu temsil ettiler.

İsa'nın doğumundan kısa süre önce, ikinci üslubun arı plastik değerinin zararına, bazen aşırı ölçüde süslü (Casa de Lucretius Fronto, İ.Ö. 30'a doğru) olan üçüncü bir üslup ortaya çıktı. Son olarak dördüncü ve son üslup, üçüncü üslubun "barok" süsleme yönelimlerini, ikincinin uzamsal etkileriyle birleştirdi (Casa dei Vettii).

Yunan özgün heykellerinin olağanüstü koplayalarının (Polykleitos'un Doryphorosu'nun başının kopyası) dışında, Pompei'de bahçe ve kapı süslemelerine yönelik, mermer ya da tunçtan çok sayıda küçük heykellerde bulundu.

Önceki ] Bölüm Başı ] Sonraki ]