Make your own free website on Tripod.com

Üslup ve kavramlar


Aşırı Gerçekçilik

Barok Üslubu

Brütalizm

Bauhaus

Gotik Nedir?

Kinetik Sanat

Konstrüktivizm

Kübizm

Rokoko Üslubu

Roman Sanatı

Chicago Okulu

Çağdaş Mimarlık

Fontainebleau Okulu

Mimarlık kavramı üzerine

Masonluk

Modern Style

Ortaçağ'da Mimarlık

Rönesans Mimarisi

Sanatta Klasizm

Absida

Altın Sayı

Biçim

Fresk Sanatı

Konut nedir?

Megalit

2003, N. Kurtgözlü ( mimar53@yahoo.com - kurtgozlu@hotmail.com )